Uncategorized
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA) sadarbībā ar partneriem no Vācijas, Bulgārijas, Rumānijas un Ungārijas īsteno ERASMUS+ 2.pamatdarbības Stratēģiskās partnerības (KA2) projektu “Lāzerdrošības profesionālo prasmju uzlabošana, izmantojot tiešsaistes apmācību”, projekta Nr. 2018-1-LV01-KA202-056957. Projekta koordinātors – Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija.
 

Lāzers ir elektroniski optiska sistēma, kuras darbības rezultātā tiek radīts mākslīgs, koherents elektromagnētiskais starojums, jāpiebilst, ka stara ģenerēšanas un apstrādes procesi ir pakļauti lielam riskam, it īpaši, ja darbības veic personas bez nepieciešamās kvalifikācijas.

Līdz ar to šī projekta galvenais mērķis ir izveidot Lāzerdrošības tālmācības programmu uz interaktīvo multimediju moduļu bāzes, kas ļaus ne tikai palielināt cilvēku zināšanu kapacītāti par lāzertehnoloģijām un pilnveidot savas prasmes atbilstoši darba tirgus prasībām, bet arī iegūt attiecīgo sertifikātu Lāzerdrošības jomā.

Jāpiebilst, ka mācību moduļi būs brīvi pieejami tālmācības vidē un piekļuves tiks izsniegtas ne tikai studentiem un šīs nozares pārstāvjiem, bet arī visiem pārējiem interesentiem.

Kickoff sanāksme tika organizēta Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā š.g. 28.02.- 1.03., kur pirmo reizi tikās visi projekta partneri. Vairāk lasiet šeit – Lasersafety.rta.lv.

Otrā sanāksme tika organizēta Ruses Angela Kančeva Universitātē (Bulgārija) š.g. 28.05.-29.05., kuru atklāja rektors Cor. Mem. Profesors Hristo Beloevs (DTSc). Savā uzrunā rektors informēja dalībniekus par Ruse Universitātes iekārtām, struktūru un projektu īstenošanas pieredzi. Kā arī novēlēja veiksmīgi attīstīt sadarbību starp projekta partneriem zinātnes un pētniecības jomā. Savukārt, projekta koordinātors Prof. Lyubomirs Lazovs (RTA) atklāja darba tikšanos. Viņš atgādināja dalībniekiem, ka lāzertehnoloģijas ES ir atzītas par prioritārajām tehnoloģijām. Sanāksmes laikā projekta partneri prezentēja rezultātus par veikto darbu – Lāzera drošības profesionālo prasmju uzlabošanas vajadzību analīze balstoties uz veiktajām aptaujām darbinieku un uzņēmumu vadītāju vidū, kuri saistīti ar lāzertehnoloģiju izmantošanu. Kā arī projekta partneri sanāksmes laikā izvēlējās trīs multimediju moduļu galvenās tēmas, kuras tiks iekļautas tālmācības programmā.

Nākamā sanāksme notiks Pitesti Universitātē, Rumānijā, š.g. 27.08.-28.08., kur projekta dalībnieki piedāvās SWOT un citus analīzes rādītājus atbilstošās e-mācību vides izvēlei un turpmākai attīstīšanai.

Sekojiet līdzi jaunumiem Projekta mājaslapā http://lasersafety.rta.lv un atceraties- Drošība pirmajā vietāSafety First!

Jāuzsver, ka Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā turpinās uzņemšana maģistru studiju programmā „Lāzertehnoloģijas”, kur aicinām pieteikties visus interesentus.

Antons Pacejs,

projekta laborants