Uncategorized

Lāzeri ir kļuvuši par neatņemamu mūsdienu pasaules sastāvdaļu. Ir pagājuši 60 gadi kopš ASV inženieris un fiziķis Teodors Maimans (Theodore Harold Maiman) uzbūvēja pirmo eksperimentālo lāzeri. Šodien lāzerus plaši izmanto zinātnē, medicīnā, rūpniecībā, informāciju tehnoloģijās un telekomunikācijās, izklaides industrijā, un daudzās citās sfērās. Darbinieku skaits, kas strādā ar lāzeriekārtām, strauji aug.

RTA akadēmiskā maģistra studiju programma “Lāzertehnoloģijas” izveidota sadarbībā ar Mitveidas augstskolu (Hochschule Mittweida) Vācijā. Studiju programma paredzēta augsti kvalificētu inženierzinātņu speciālistu sagatavošanai Latvijas un Eiropas Savienības darba tirgum.

RTA tiek īstenots projekts ’’Sākotnējā un tālāk apmācība lāzerdrošības jomā Baltijas reģionā saskaņā ar ES vadlīnijām’’. Projekta norises laiks ir no 2021. gada 1. februāra līdz 2021. gada 20. augustam. Tā mērķis ir digitālu tiešsaistes materiālu izstrāde sākotnējai un tālāk apmācībai lāzerdrošības jomā. Projekta ietvaros tiks izstrādāti jauni digitāli WEB bāzēti apmācības moduļi lāzerdrošībā, atbilstoši ES normām un standartiem, priekš Vācijas-Latvijas dubultdiploma maģistra studiju programmas (Double degree program) “Lāzertehnoloģijas”. Tiks organizēts un novadīts virtuāls pilotseminārs par jauno digitālo WEB bāzēto apmācības moduļu ieviešanu. Semināra uzmanības centrā ir izstrādāto digitālo mācību materiālu iespējamo pielietojumu prezentācija un apspriešana, kontekstā ar Covid-19 pandēmiju ES valstīs.

Šis projekts veicinās arī Vācijas-Latvijas dubultdiploma maģistra studiju programmas “Lāzertehnoloģijas” popularizēšanu, kas izstrādāta RTA kopā ar Mitveidas lietišķo zinātņu augstskolas lāzerinstitūtu Vācijā.

Projekta dalībnieki:

* Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja projektu finansiāli atbalsta Vācijas Akadēmiskās apmaiņas dienests (DAAD) no Vācijas Ārlietu ministrijas piešķirtajiem līdzekļiem.

Baltijas-Vācijas Augstskolu Biroja Projekta finansēšanas līgums Nr. 2021/3.

Vairāk informācijas: https://www.rta.lv/aktualitates/2742