Uncategorized

Jau 9 mēnešus tiek īstenots RTA komercializācijas projekts “Bezpakāpju pārvads mikromobilitātes transportlīdzekļiem”. Š.g. svelmainajā vasarā projekta komanda cītīgi strādāja RTA inženieru fakultātes laboratorijās, kur augusta sākumā sasniedza pirmos rezultātus, kas attiecas uz RTA bezpakāpju pārvada izmantošanu elektriskajos sacīkšu kartingos t.i. testēšanu mākslīgi radītā vidē, izmantojot dinamometrisko eksperimentālo stendu, sasniedzot 6. tehnoloģiju gatavības līmeni (TRL 6 – Tehnoloģijas demonstrācijā mākslīgi radītā vidē: sistēmas modelis vai prototips ir pārbaudīts mākslīgi radītā vidē). Kopumā ar RTA pārvads  ļauj sasniegt mainīgu pārnesumu, nodrošinot paātrinājumu zemā ātrumā un lielāku maksimālo ātrumu. Zemāk redzamajā attēlā var novērot kāda bija secība veiktajām tehnoloģijas attīstības aktivitātēm.

Sacīkšu kartinga Gillard, ar BSR ķēdes pārvada elektrisko piedziņu, testēšanas rezultāti mākslīgi radītā vidē liecina, ka:

 • Par 30% palielinās sākuma griezes moments uz aizmugurējās ass, salīdzinot ar kartinga ķēdes pārvadu.
 • RTA pārvads faktiski apvieno elektrisko kartingu ķēdes pārvadus ar pārneses attiecībām 1.59 un 1.85.
 • Maksimālo jaudu RTA pārvads sasniedz ātrāk, salīdzinot ar ķēdes pārvadu.
 • Tiek palielināts maksimālais RPM uz aizmugurējās ass līdz ar to palielinās arī maksimālais ātrums.
 • RTA bezpakāpju pārvada pārneses koeficients elektriskajam sacīkšu kartingam mainās diapazonā 2.32:1 – 1.51:1..

Turpmākā projekta īstenošana iekļauj šāda aktivitātes: 

 • Sasniegt TRL 7 un TRL 8 līmeņus (TRL 7 – Sistēmas prototipa demonstrācija darbības vidē: sistēmas prototips, kas atbilst vai tikai minimāli atšķiras no plānotās sistēmas, ir pārbaudīts reālās darbības vidē. TRL 8 – Sistēma ir pabeigta un pārbaudīta: ir pierādīts, ka tehnoloģija darbojas tās galīgajā formā un plānotajos apstākļos (pēdējais tehnoloģijas attīstības līmenis).)
 • Izstrādāt produkta tehnisko dokumentāciju.
 • Sagatavot un iesniegt zinātnisko rakstu Q3-Q1 žurnālā.
 • Nostiprināt Rūpnieciskās īpašumtiesības.
 • Veikt tehnoloģijas pārneses aktivitātes atbilstoši plānam.
 • Neatkarīgs RTA tehnoloģijas novērtējumu.
 • Iesniegt starptautiskā patenta pieteikumu.
 • Un visbeidzot komercializēt tehnoloģiju vienā no trim iespējamajiem scenārijiem t.i. pārdošana, izīrēšana vai izmantojot RTA dibinātu Spin-off jaunuzņēmumu.

Sekojiet līdzi jaunumiem un uz tikšanos!

Projekta komanda ⚡⚙️


Iepriekšējie raksti:

Darbs pie komercializācijas projekta „bezpakāpju pārvads mikromobilitātes transportlīdzekļiem” turpinās

RTA komercializācijas projekts "Bezpakāpju pārvads mikromobilitātes transportlīdzekļiem" apstiprināts īstenošanai

RTA iesniedza projekta “bezpakāpju pārvads mirkomobilitātes transportlīdzekļiem” komercializācijas stratēģijas un tehniski ekonomiskās priekšizpētes dokumentus uz izvērtēšanu LIAA

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija sadarbībā ar LIAA veiksmīgi izmanto zināšanu pārneses instrumentus

Projekts “Bezpakāpju pārvads mikromobilitātes transportlīdzekļiem”, projekta identifikācijas numurs KC-PI-2020/62. Līgums Nr. KC-L-2017/20 starp Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par dalību tehnoloģiju pārneses pasākumā noslēgts Ministru kabineta 2016. gada 25. oktobra noteikumu Nr. 692;Darbības programmas;Izaugsme un nodarbinātība; 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa;Palielināt privātā sektora investīcijas P&A; 1.2.1.2. pasākuma; Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai; īstenošanas noteikumi; 17.1.6. punktā minētā fonda ietvaros.