Latest Posts

Komercializācijas projekta “Bezpakāpju pārvads mikromobilitātes transportlīdzekļiem” īstenošanas rezultāti.

Mūsdienās elektrificēts transportlīdzekļu tirgus pastāvīgi attīstās. Pasaules pieprasījums pēc elektriskajām sistēmām ir salīdzinoši stabils, par to liecina pēdējo gadu tirgus tendences attiecībā uz pārvietošanās transportlīdzekļu izmaiņām. Līdzīga situācija tiek novērota arī globālā mikromobilitātes plašpatēriņa transporta tirgū, kura vērtība ir novērtējama virs…
Read more

Pirmie rezultāti mākslīgi radītā vidē komercializācijas projektam “Bezpakāpju pārvads mikromobilitātes transportlīdzekļiem”

Jau 9 mēnešus tiek īstenots RTA komercializācijas projekts “Bezpakāpju pārvads mikromobilitātes transportlīdzekļiem”. Š.g. svelmainajā vasarā projekta komanda cītīgi strādāja RTA inženieru fakultātes laboratorijās, kur augusta sākumā sasniedza pirmos rezultātus, kas attiecas uz RTA bezpakāpju pārvada izmantošanu elektriskajos sacīkšu kartingos t.i. testēšanu…
Read more

“Lāzerdrošība 2021” seminārs

Aicinām piedalīties bezmaksas tiešsaistes seminārā “In Focus: Laser Safety 2021”. 2021. gada 18.jūnijā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija ar Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja finansiālu atbalstu, un sadarbībā ar Mitveidas augstskolu (Hochschule Mittweida, Vācija), rīko tiešsaistes pilotsemināru “In Focus: Laser Safety 2021” (“Lāzerdrošība 2021”)….
Read more

Darbs pie komercializācijas projekta „bezpakāpju pārvads mikromobilitātes transportlīdzekļiem” turpinās

Jau sešus mēnešus RTA komanda aktīvi strādā pie projekta „Bezpakāpju pārvads mikromobilitātes transportlīdzekļiem” tehnoloģijas attīstības un pārneses, lai beigās tehnoloģiju varētu piedāvāt tirgū un komercializēt. Projekta komandas komercializācijas stratēģija paredz zinātnes jomas prioritātes, tehnoloģijas pārnese kontekstā, sasniegšanu, kur efektīvi koordinētas un integrētas zināšanu…
Read more

Sākotnējā un tālākā apmācība lāzerdrošības jomā Baltijas reģionā, saskaņā ar ES vadlīnijām

Lāzeri ir kļuvuši par neatņemamu mūsdienu pasaules sastāvdaļu. Ir pagājuši 60 gadi kopš ASV inženieris un fiziķis Teodors Maimans (Theodore Harold Maiman) uzbūvēja pirmo eksperimentālo lāzeri. Šodien lāzerus plaši izmanto zinātnē, medicīnā, rūpniecībā, informāciju tehnoloģijās un telekomunikācijās, izklaides industrijā, un…
Read more

RTA komercializācijas projekts "Bezpakāpju pārvads mikromobilitātes transportlīdzekļiem" apstiprināts īstenošanai

Mūsdienās elektrificēts transportlīdzekļu tirgus pastāvīgi attīstās. Pasaules pieprasījums pēc elektriskajām sistēmām ir salīdzinoši stabils, par to liecina pēdējo gadu tirgus tendences attiecībā uz pārvietošanās transportlīdzekļu izmaiņām. Līdzīga situācija tiek novērota arī globālā mikromobilitātes plašpatēriņa transporta tirgū, kura vērtība ir novērtējama virs…
Read more

RTA iesniedza projekta “bezpakāpju pārvads mirkomobilitātes transportlīdzekļiem” komercializācijas stratēģijas un tehniski ekonomiskās priekšizpētes dokumentus uz izvērtēšanu LIAA

Šī gada 30. martā projekta iesniegums “Bezpakāpju pārvads mikromobilitātes transportlīdzekļiem” (KC-PI-2020/62) tika apstiprināts 2. posmam LIAA programmas “Atbalsts pētniecības rezultātu komercializācijai” ietvaros. Sešu mēnešu laikā RTA projekta komanda kopā ar piesaistītajiem speciālistiem izstrādāja un š.g. 30. septembrī iesniedza LIAA uz novērtēšanu…
Read more

RTA tiek īstenots Lāzerdrošības projekts ERASMUS+ K2 programmas ietvaros

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA) sadarbībā ar partneriem no Vācijas, Bulgārijas, Rumānijas un Ungārijas īsteno ERASMUS+ 2.pamatdarbības Stratēģiskās partnerības (KA2) projektu “Lāzerdrošības profesionālo prasmju uzlabošana, izmantojot tiešsaistes apmācību”, projekta Nr. 2018-1-LV01-KA202-056957. Projekta koordinātors – Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija.   Lāzers ir elektroniski…
Read more

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā – akadēmiskā maģistra studiju programmā “Lāzertehnoloģijas” Uzņemšana attalināti 06.07.-10.08., klātienē 27.07.- 27.08.

Programma izveidota sadarbībā ar Mitveidas augstskolu Vācijā (Hochschule Mittweida). Studentiem ir iespēja praktizēt un apgūt jaunas tehnoloģijas, kas vērstas uz dažādu materiālu lāzergriešanu, gravēšanu, marķēšanu, metināšanu, vienā vārdā to var nosaukt par makroapstrādi. Lāzertehnoloģijas tiek pielietotas praktiski visās dzīves sfērās…
Read more

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija sadarbībā ar LIAA veiksmīgi izmanto zināšanu pārneses instrumentus

Pasaules pandēmijas apstākļos Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā darbs pie projektiem turpinās.  Šī gada 30. martā projekta iesniegums “Bezpakāpju pārvads mikromobilitātes transportlīdzekļiem” (KC-PI-2020/62) tika apstiprināts 2. posmam LIAA programmas “Atbalsts pētniecības rezultātu komercializācijai” ietvaros. RTA projekta komanda kopā ar piesaistītajiem speciālistiem izstrādās…
Read more