R T A - F P L P C

Ielāde

Summer school 2017

Lāzertehnoloģiju vasaras skolas norises laiks un vieta

2017. gada 12. – 16. jūnijs, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Inženieru fakultāte, Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne.

Reģistrācija

Reģistrēties

Atbalstītāji

TRUMPFCOHERENT ROFINLaserinstitut Hochschule MittweidaOR LASER BALTICHochschule Mittweida University of Applied SciencesRolands MoisejsLARTA LightGuideOptics International    SILMORRTA Studējošo padome

Vasaras skolas mērķis

Studentiem ir iespēja iepazīties ar Latvijas izglītības sistēmu (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā u.c.) un tādējādi apsvērt studiju un pētniecisko darbu iespējas konkrētajā augstākās izglītības iestādē. Vasaras skolas mērķis ir nodrošināt dalībniekiem teorētiskās un praktiskās apmācības, kā arī zināšanas un prasmes lāzerapstrādes jomā. Iesaistīto profesoru un lektoru gadu ilgā pieredze lāzeru pielietošanā nodrošina augstas kvalitātes visaptverošu izglītību. Ieplānotas diskusijas, prakses un semināri. Vasaras skola veicinās ārvalstu augstskolu internacionalizāciju un to integrāciju Eiropas izglītības telpā.

Mērķauditorija

  • Tiešā vasaras skolas auditorija – inženieru, dabaszinātņu un mašīnbūves fakultāšu studenti no Latvijas un ārzemju augstskolām un universitātēm.
  • Netiešā vasaras skolas auditorija – mazo un vidējo uzņēmumu tehnoloģisko nodaļu inženieri.

Sagaidāmie rezultāti

  • Studentu augstas kvalitātes apmācība materiālu lāzerapstrādes jomā.
  • Teorētisku un praktisku zināšanu un prasmju ieguve lāzertehnoloģiju un materiālu lāzerapstrādes jomā (lāzera stara un matērijas mijiedarbība, cietvielu fizika, kvantu mehānika).
  • Diskusijas par aktuālajām tehniskajām tendencēm lāzeru pielietošanā un materiālu lāzerapstrādē. Pieredzes un ideju apmaiņa, kā arī lietderīga prakse.
  • Tehnisko jautājumu lāzertehnoloģiju jomā aktualizēšana.
  • Teorētisku un praktisku zināšanu ieguve darba drošības tehnikas jautājumos darbā ar lāzera starojumu.
  • Starpkultūru kompetences ieguve.
  • Svešvalodu prasmju pilnveide.

Vasaras skolas programma

12.06.2017

10:00 – 10:30 Pieņemšana pie rektora
10:30 – 11:30 Prezentācija “Lāzertehnikas attīstības tendences Pasaulē” – Dr.sc.ing. prof. L. Lazov
11:30 – 11:45 Kafijas pause
11:45 – 13:00 Lāzertehnloģiju virziena attīstības perspektīvas RTA  – Dr.phys. P. Narica; Diskusija
13:00 – 14:00 Pusdienas
14:00 – 16:00 Praktiskās nodarbības lāzeru laboratorijā
16:00 – 18:00 Ekskursija pilsētā

13.06.2017

08:30 – 10:00 Trumpf firmas prezentācija – Uwe Hoeßelbarth (TRUMPF Laser- und Systemtechnik GmbH, Ditzingen, Germany)
10:00 – 10:15 Kafijas pauze
10:15 – 11:45 Trumpf firmas prezentācija “Jaunāko lāzertehnoloģiju risinājumu realizācija tirgū. 1. daļa” – Uwe Hoeßelbarth (TRUMPF Laser- und Systemtechnik GmbH, Ditzingen, Germany)
11:45 – 12:00 Kafijas pauze
12:00 – 13:30 Trumpf firmas prezentācija “Jaunāko lāzertehnoloģiju risinājumu realizācija tirgū. 2. daļa” – Uwe Hoeßelbarth (TRUMPF Laser- und Systemtechnik GmbH, Ditzingen, Germany)
13:30 – 14:30 Pusdienas
14:30 – 17:00 Praktiskās nodarbības lāzeru laboratorijā

14.06.2017

10:00 – 11:15 Mitveidas lāzeru institūta prezentācija “Metālu lāzerrūdīšana” – Dipl.-Ing. J. Drechsel (Laserinstitut Hochschule Mittweida, Vācija)
11:15 – 11:30 Kafijas pauze
11:30 – 13:00 Mitveidas lāzeru institūta prezentācija “Inovatīvie lāzertehnoloģiju pielietojumu risinājumi” – Dipl.-Ing. J. Drechsel (Laserinstitut Hochschule Mittweida, Vācija)
13:00 – 14:00 Pusdienas
14:00 – 17:00 Praktiskās nodarbības lāzeru laboratorijā
17:00 – 19:00 Muzeja apmeklēšana

15.06.2017

09:00 – 12:00 Praktiskās nodarbības lāzeru laboratorijā
12:00 – 12:15 Reģistrācija konferencei
12:15 – 12:50 Pusdienas
13:00 – 14:40 Darbs konferencē
14:40 – 15:00 Kafijas pauze
15:00 – 16:30 Darbs konferencē

16.06.2017

10:30 – 11:25 Darbs konferencē
11:30 – 12:00 Kafijas pauze
12:30 – 13:25 Darbs konferencē
13:25 – 14:30 Kafijas pauze
14:30 – 16:05 Darbs konferencē
16:05 – 17:00 Praktisko darbu prezentācija un noslēguma pasākums