Vasaras skola 2015

Programmas mērķis

Studentiem ir iespēja iepazīties ar Latvijas izglītības sistēmu (Rēzeknes Augstskolā u.c.) un tādējādi apsvērt studiju un pētniecisko darbu iespējas konkrētajā universitātē. Vasaras skolas mērķis ir nodrošināt dalībniekiem teorētiskās un praktiskās apmācības, kā arī zināšanas un prasmes lāzerapstrādes jomā. Iesaistīto profesoru un lektoru gadu ilgā pieredze lāzeru pielietošanā nodrošina augstas kvalitātes visaptverošu izglītību. Diskusijas, prakses un semināri rūpniecības nozarēs nodrošina pilnīgu programmas īstenošanu un labas zināšanas Eiropas līmenī. Programma veicina ārvalstu augstskolu internacionalizāciju un to integrāciju Eiropas izglītības telpā.

Mērķauditorija

Tiešie projekta lietotāji – inženieru, dabaszinātņu un mašīnbūves fakultāšu studenti no Latvijas, Vācijas, Bulgārijas, Lietuvas un Turcijas augstskolām un universitātēm.

Netiešie projekta lietotāji – mazo un vidējo uzņēmumu tehnoloģisko nodaļu inženieri.

Sagaidāmie rezultāti

 • Studentu augstas kvalitātes apmācība materiālu lāzerapstrādes jomā.
 • Teorētisku un praktisku zināšanu un prasmju ieguve lāzertehnoloģiju un materiālu lāzerapstrādes jomā (lāzera stara un matērijas mijiedarbība, cietvielu fizika, kvantu mehānika).
 • Diskusijas par aktuālajām tehniskajām tendencēm lāzeru pielietošanā un materiālu lāzerapstrādē. Pieredzes un ideju apmaiņa, kā arī lietderīga prakse.
 • Tehnisko jautājumu lāzertehnoloģiju jomā aktualizēšana.
 • Teorētisku un praktisku zināšanu un prasmju ieguve, pielietojot lāzera starojumu pretradiācijas aizsardzības jomā.
 • Starpkultūru kompetences ieguve.
 • Svešvalodu prasmju pilnveide.

Vasaras skolā plaša mēroga apmācība lāzertehnoloģiju zinātniskajos un tehniskajos pamatos, kā arī zināšanas konkrētās materiālu lāzerapstrādes jomās, nodrošina studentiem iespēju efektīvi darboties šādās sfērās:

 • optiskās tehnoloģijas;
 • autobūve un mašīnbūve;
 • mikro un nano tehnoloģijas;
 • ražošana un kvalitātes nodrošināšana;
 • pētniecība un izstrāde (R&D);
 • apmācība.

Visi dalībnieki, kas sekmīgi pabeidza vasaras skolu, saņēma Rēzeknes Augstskolas sertifikātu.