Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā tiks atklāts Lāzertehnoloģiju centrs

Share Šī gada 27. septembrī, dienā, kad simtiem Eiropas augstskolu un zinātnisko institūciju ver vaļā durvis Eiropas Zinātnieku nakts pasākumiem, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) oficiāli tiks atklāts jaunuzbūvētais Inženieru fakultātes (IF) Lāzertehnoloģiju centrs.

Lai īstenotu akadēmijā tik aktuālo ieceri, kura būtiska Rēzeknes, Latgales, Latvijas un visiem IF sadarbības partneriem (Mittweida Hochschule un Jade Hochschule, Vācija; Ruses Angela Kančeva vārdā nosauktā universitāte un Vasila Levski vārdā nosauktā Nacionālā Militārā universitāte, Bulgārija), bija jāiet garš, smags, bet reizē arī interesants ceļš. Viss sākās ar toreiz vēl Rēzeknes Augstskolas IF stratēģisko mērķu nospraušanu jaunu virzienu attīstībā. 2000. gadu sākumā tika lemts par priekš tā laika Latvijā jaunas, bet Eiropā jau augstākajā izglītības sistēmā esošas studiju programmas „Mehatronika” izveides. Programma tapa prof. Andra Martinova vadībā, sadarbojoties ar ilgstošajiem sadarbības partneriem – Jādes Augstskolu (Jade Hochschule, Vācija) un personīgi prof. Jozefu Timmerbergu.

Nākamais stratēģiski nozīmīgais posms bija Eiropas Savienības struktūrfondi (mūsu gadījumā ERAF – Eiropas reģionālās attīstības fonds) un to apguve, kas bija vērsta uz studiju procesa materiāltehniskās bāzes uzlabošanu – jauna IF studiju korpusa uzbūvēšanas un laboratoriju iekārtu iegāde. Šeit liels paldies jāsaka toreizējam rektoram prof. Leonāram Svarinskim par lielo atbalstu IF kolektīva idejai un tās realizēšanai. Projekta kopējās izmaksas sastādīja 9,8 mlj. EUR, un jau 2014. gada vasarā durvis vēra vaļā mūsdienīga, Eiropas izglītības un zinātnes līmenim atbilstoša ēka ar modernām studiju un pētniecības procesam paredzētām iekārtām. Faktiski – Rēzeknē tika izveidots inženierzinātņu centrs, kas prasīja turpmāku izaugsmi.

Šeit ir brīdis teikt, ka daudzas inovatīvas un lielā mērā arī stratēģiski nozīmīgas lietas, arī augstākās izglītības jomā, ienāk diezgan negaidīti. Tā tas notika ar lāzertehnoloģiju virzienu. Pēc kārtējās ERASMUS apmaiņas programmas vizītes (toreizējais rektors Edmunds Teirumnieks, IF dekāne Ērika Teirumnieka, prof. Andris Martinovs) Gabrovas Tehniskajā universitātē (Bulgārija) iepazināmies ar prof. Ļubomiru Lazovu (Lyubomir Lazov) – lāzertehnoloģiju jomas pārstāvi, kas visu savu dzīvi veltījis lāzeru pētījumiem gan Vācijā, gan Bulgārijā; šajā jomā izstrādājis studiju kursus un programmas, mācījis studentus Bulgārijā un ārpus tās robežām. Tāpēc vēl jo negaidītāks toreiz bija mūsu pārsteigums, kad prof. Ļ. Lazovs piedāvāja lāzertehnoloģijas attīstīt arī Rēzeknē. Šeit jāatzīmē, ka Latvijā un arī Baltijā kopumā toreiz nebija atsevišķas studiju programmas industriālo lāzertehnoloģiju jomā. 2012. gadā, pēc pensionēšanās Gabrovas Tehniskajā universitātē, prof. Ļ. Lazovs Rēzeknē sāka lasīt lekcijas mehatronikas studentiem, paralēli uzsākot darbu pie idejas realizācijas lāzertehnoloģijās – lāzeru izmantošana esošajā profesionālajā bakalaura studiju programmā „Mehatronika” un maģistra studiju programmas „Lāzertehnoloģijas” izstrādē (kopā ar Aivaru Vilkasti). Arī šeit viss sākās ar pirmo lāzeriekārtu atgādāšanu no Vācijas, vasaras skolu organizēšanu lāzertehnoloģijās RTA, jauniem projektiem un citām starptautiskām aktivitātēm, arī ERASMUS studentu un docētāju apmaiņām, kas ceļ ne tikai RTA, bet arī sadarbības partneru prestižu un atpazīstamību. Te īpaši jāpateicas prof. Horstam Eksneram (Horst Exner) no Mittveidas lietišķo zinātņu universitātes un viņa komandai, kas mums uzticējās un deva iespēju izmantot viņu iekārtas un pieredzi lāzertehnoloģiju virziena attīstībā RTA. Šobrīd RTA kopā ar ārzemju kolēģiem strādā pie doktora studiju programmas „Lāzertehnoloģijas” izveides.

Šajā laikā esam noslēguši sadarbības līgumus un aktīvi sadarbojamies ar tādiem nozares profesionāļiem un lāzeriekārtu ražotājiem un attīstītājiem kā „Trumpf” (Vācija), „Coherent-ROFIN” (ASV un Vācijas kopuzņēmums), „Laserline” (Vācija) un daudziem citiem.

Pateicoties prof. Ļ. Lazova un sadarbības partneru aktivitātei zinātniskajā laukā, šobrīd lāzertehnoloģiju sekcija ir kā atsevišķa vienība arī RTA starptautiskajā zinātniski praktiskajā konferencē „Vide. Tehnoloģija. Resursi”. Tās zinātnisko rakstu krājums tiek citēts SCOPUS datu bāzē.

Atsaucoties uz iepriekš minēto, gribas teikt, ka ir tikai likumsakarīgi, ka lāzertehnoloģijām ir svarīga vieta RTA un ražojošajā industrijā kā mūsu sagatavoto speciālistu iesaistē tautsaimniecības attīstībā – Latvijā, Bulgārijā, Vācijā, Indijā u.c. pasaules valstīs. Un loģisks starpposma atskaites moments ir Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas jaunuzbūvētais Inženieru fakultātes Lāzertehnoloģiju centrs. Tā būvniecībai un iekārtu iegādei izmantoti ES ERAF līdzekļi.

Šeit gribētos, lai ar mūsu – RTA – sasniegumiem lāzertehnoloģiju jomā lepojamies ne tikai mēs, bet arī Gabrova, Veliko Tarnova, Ruse, Mittveida, Vilhelmshāfena un daudzas citas pilsētas, kur to augstākās izglītības iestādēs docētāji un studenti ir devuši savu artavu lāzertehnoloģiju attīstībā.

Lāzercentrs uzbūvēts darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu skaitu” projekta „Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas lāzertehnoloģiju, mehatronikas un mašīnbūves studiju programmu modernizācija” ietvaros, vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 8.1.1.0/17/I/011. Projekta sadarbības iestāde ir Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA). Projekta plānotās izmaksas ir 964917,00 EUR, no kuriem 85% ir ERAF finansējums, 15% ir valsts budžeta finansējums. Projekta īstenošana no 16.03.2018. līdz 31.12.2018.

Paldies projekta komandai, projekta uzraudzības grupai, RTA kolektīvam, Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai, būvniecības uzņēmumam SIA „ARMS Group”, Rēzeknes pilsētas būvvaldei un RTA sadarbības partneriem par ieguldījumu jaunā Lāzertehnoloģiju centra tapšanā!

Atklāšanas programma atrodas šeit Lazercentra_atklasana-27-09_19

Sagatavoja Inženieru fakultātes dekāne

Ērika Teirumnieka

Māra Justa foto

Leave a Comment

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *