📰

Noslēdzās RTA grants, kurā piedalījās RTA FPLPC

RTA zinātniskā granta pētniecībai, projekta Nr. 13.15/15  “Lāzertehnoloģijas izpēte krāsainā marķējuma iegūšanai” rezultāti Lāzertehnoloģijas un fotonika tiek uzskatītas par vienu no sešām Eiropas Savienības svarīgākajām pamattehnoloģijām (Key Enabling Technologies — KETs). Eiropa arī turpmāk veltīs īpašu uzmanību, lai zinātniski pētnieciskajās…
Read more

Darba rezultāti

  Lazov L., Deneva H., Narica P.,  Atanasov A., Present state of laser marking on plastics // III International Scientific and Technical Conference, Veliko Tarnovo, Bulgaria, 2015 Volume 2, 47 – 51; Éditeur SCIENTIFIC AND TECHNICAL UNION OF MECHANICAL ENGINEERING, …
Read more

RTA tika atklāta Fizikālo procesu un lāzertehnoloģiju pētnieciskā centra Lāzertehnoloģiju laboratorija

Pirms trīs gadiem atklājot Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) jaunuzbūvēto Inženieru fakultāti, gluži likumsakarīga bija tālāka akadēmijas izaugsme inženierzinātņu jomā. 25. novembris RTA kļuva zīmīgs ar to, ka tika īstenots sen lolots sapnis, – atklāta Fizikālo procesu un lāzertehnoloģiju pētnieciskā centra…
Read more

RTA lāzermarķēšanā ir vadošā Eiropā

No 12. līdz 16. septembrim Oulu (Somija) notika 9. modelēšanas un imitācijas kongress „EUROSIM 2016”. Reizi trīs gados šo kongresu rīko organizācija „EUROSIM”, kurā apvienojušās visas Eiropas valstu modelēšanas biedrības (Latvijā tāda ir „Imitācijas un modelēšanas biedrība”). Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija…
Read more

Priekšvēsture

Ne sadzīves elektronikas, ne fundamentālo pētījumu izstrāde mūsdienās nebūtu iespējama bez lāzertehnoloģijas. Lāzera starojuma pielietošana ir neticami daudzveidīga un tādējādi tā ir viena no galvenajām 21. gadsimta tehnoloģijām, kas nepārtraukti tiek pētīta un attīstīta. Inovatīvās tehnoloģijas un to attīstība ir…
Read more