Noslēdzās RTA grants, kurā piedalījās RTA FPLPC

RTA zinātniskā granta pētniecībai, projekta Nr. 13.15/15  “Lāzertehnoloģijas izpēte krāsainā marķējuma iegūšanai” rezultāti

Lāzertehnoloģijas un fotonika tiek uzskatītas par vienu no sešām Eiropas Savienības svarīgākajām pamattehnoloģijām (Key Enabling Technologies — KETs). Eiropa arī turpmāk veltīs īpašu uzmanību, lai zinātniski pētnieciskajās iestādēs tiktu veikta efektīva un uz KETs orientēta pētniecība un izstrāde ar nolūku veicināt pamattehnoloģiju izstrādi un to komerciālu un rūpniecisku izmantošanu. Šīm pamattehnoloģijām, tai skaitā lāzertehnoloģijām, ir liels potenciāls veicināt ekonomisko izaugsmi, paaugstinot produkcijas konkurētspēju, radot produkciju ar augstāku pievienoto vērtību, kā rezultātā tiek organizētas jaunas darba vietas.

Projekts tika īstenots laika periodā: 15.02.2016.- 30.12.2016. Projekta realizēšanas vieta: RTA, Inženieru fakultāte. Tiešā projekta mērķauditorija – jaunu produktu attīstītāji (uzņēmēji, investori), RTA studējošie, kas uz pētījumu pamata izstrādāja savus pētnieciskos un studiju darbus.

Projekta ilgtermiņa mērķi: Iespēja ražot produkciju ar augstu pievienoto vērtību, atbalstīt RTA pētniekus lāzertehnoloģiju jomā, tādējādi popularizējot Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas aktīvo darbību un atpazīstamību šajā nozarē Latvijas un Eiropas līmenī. Projekta īstermiņa mērķis: izstrādāt tehnoloģisko procesu un noteikt parametrus krāsainai lāzermarķēšanai, izstrādāt aprīkojumu lāzermarķēšanai, kas varētu apmierināt partnerfirmas specifiskās vajadzības.

Projekta vadītājs Dr.sc.ing. Ļubomir Lazovs, projekta īstenošanā darbojās RTA docētāji Narica P., Teirumnieks E., Teilāns A., Martinovs A.. Projekta realizācijā aktīvi iesaistījās arī studējošie, no kuriem visaktīvākie bija: maģistra studiju programmas “Lāzertehnoloģijas” studenti Valiniks J., Komkovs J., Dunkins V., Igavens A.; bakalauru studiju programmas “Mehatronika” studenti: Diduhs A., Pacejs A.; bakalauru studiju programmas “Programēšana” studenti Cacivkins P., Steklovs V.; darbos iesaistījās arī Bulgārijas Erasmus+ studenti, kuri RTA bija praksē – Vladislav Ventsislavov Georgiev (Vasil Levski National Military University), Ivan Antonov Kirilov (Vasil Levski National Military University), Ivan Tonev (Technical University of Varna), Plamen Stoyanov (Technical University of Varna). Svarīgākie sadarbības partneri bija Mitveidas Augstskola (Vācija), firmas Rofin Sinar GmbH (Vācija), SIA Larta 1 un SIA Rolands Moisejs (Latvija).

Tika veikta parametru izpēte, kuri ietekmē krāsu parādīšanos lāzermarķēšanas procesā metālā virsmā. Iegūti paraugi ar krāsainu marķējumu. Sasniegta eksperimentu atkārtojamība. Izstrādāta krāsainās lāzeramarķēšanas eksperimentu modelēšanas metode ar lāzersistēmas konstrukcijas īpatnību ievērošanu un parametru komplekso vizualizāciju matricu veidā. Izstrādāta lāzera impulsu planāro enerģijas blīvumu sadalījuma modelēšanas metode, pielietojot matricu reizināšanas metodi. Izpētīta atbilstošā literatūra.

Projekta sasniegtie kvantitatīvie un kvalitatīvie rezultāti:

  1. RTA FPLPC un tehnoloģiju pārneses kontaktpunkta komerciālā un zinātniski pētnieciskā piedāvājuma paplašināšana, izstrādāts komerciālo piedāvājumu saraksts, kas publicēts mājaslapā latviešu un angļu valodā
  2. starpdisciplinārās pieejas izmantošana pētījumos – šāds sinerģētiskais efekts, ievērojot attiecīgo kompetenci, nodrošināja mērķu panākšanu;
  3. ar pētnieka Narica P. vadošo darbību iesniegti četri patentu pieteikumi, sagatavotas un jau publicētas 2 zinātniskās publikācijas citējamos izdevumos, starptautiskā kongresā EUROSIM 2016 pilsētā Oulu (Somija) noprezentētas divas prezentācijas par pētījumu rezultātiem
  4. ar pētnieka Narica P. vadošo darbību iegūtas kvalitatīvās marķējuma krāsas un izgudrota metode, kas palīdz atrast marķējuma krāsas jebkuram lāzeram, izstrādāti lāzera fizikālo procesu matemātiskie modeļi, kas palīdz labāk sagatavoties, veikt un interpretēt eksperimentus lāzermarķēšanā
  5. saņemta atzinības vēstule no Vācijas partnerfirmas Rofin Sinar GmbH par sasniegumiem lāzermarķēšanas tehnoloģijas attīstību; saņemts arī nozīmīgs atbalsts no TRUMPF GmbH Latvijas pārstāvja firmas “Rolands Moisejs”
  6. izstrādāta mājaslapa lazers.rta.lv latviešu un angļu valodās, kurā interesenti var iepazīties ar aktualitātēm lāzertehnoloģiju jomā un pieteikties vizītēm lāzeru laboratorijā

Nodrošināta publicitāte un informācijas nodošana sabiedrībai:

  • svinīgi atklāta RTA FPLPC Lāzeru laboratorija. Šo notikumu un pētnieciskā darba rezultātus atspoguļoja reģionālā un Latvijas televīzija, vairākos laikrakstos tika publicēta informācija par veiktiem pētījumiem RTA lāzerlaboratorijā. Materiāli ir pieejami mājaslapā lazers.rta.lv
  • piedalīšanās vairākās uzņēmējdarbības un inovatīvo ideju izstādēs, kur tika prezentēti FPLPC veikto pētījumu rezultāti: izgudrojumu un inovāciju izstāde „MINOX 2016” (Rīgā), “Uzņēmēju dienas Latgalē 2016” (Rēzeknē), “Rēzeknes Uzņēmējs 2016” (Rēzeknē)
  • tika organizētas vairākas ekskursijas Lāzeru laboratorijā (tai skaitā Zinātnieku Nakts ietvaros), ar mērķi iepazīstināt un informēt par jaunākajiem sasniegumiem lāzertehnoloģiju jomā: ekskursijas tika vadītas latviešu, angļu, vācu un krievu valodās, starp apmeklētājiem bija Latvijas un ārzemju skolnieki; Latvijas un ārzemju studenti, uzņēmēji, Valsts amatpersonas, ieinteresētie. Rezultātā nodrošināts FPLPC attīstības stratēģijas atbalsts no augstu valsts amatpersonu un uzņēmēju puses.

Apkopojot sasniegtos rezultātus var secināt, ka projekts “Lāzertehnoloģijas izpēte krāsainā marķējuma iegūšanai” ir veiksmīgi realizēts.

 

RTA zinātniskā granta dalībnieku grupa

Leave a Comment

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *