Darbs pie komercializācijas projekta „bezpakāpju pārvads mikromobilitātes transportlīdzekļiem” turpinās

Jau sešus mēnešus RTA komanda aktīvi strādā pie projekta „Bezpakāpju pārvads mikromobilitātes transportlīdzekļiem” tehnoloģijas attīstības un pārneses, lai beigās tehnoloģiju varētu piedāvāt tirgū un komercializēt. Projekta komandas komercializācijas stratēģija paredz zinātnes jomas prioritātes, tehnoloģijas pārnese kontekstā, sasniegšanu, kur efektīvi koordinētas un integrētas zināšanu un tehnoloģiju pārneses sistēma un starpnozaru sadarbība sekmēs zināšanu, ideju, prasmju, kompetenču, pieredzes un datu apmaiņu, savstarpēju mācīšanos un inovācijas kapacitātes attīstību kā arī veicinās jaunu zināšanu-ietilpīgu RTA bezpakāpju pārvada tehnoloģijas popularizēšanu elektriskās mobilitātes tirgū.

Vairāk par projektu un tā būtību var uzzināt noskatoties zemāk pieejamo video materiālu, kas tika sagatavots zinātnieku nakts pasākumam, kurš šajā gadā notika attālināti.

Projekta komanda 

Projekts “Bezpakāpju pārvads mikromobilitātes transportlīdzekļiem”, projekta identifikācijas numurs KC-PI-2020/62. Līgums Nr. KC-L-2017/20 starp Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju un Latvijas Investīciju un attīstībasaģentūru par dalību tehnoloģiju pārneses pasākumā noslēgts Ministru kabineta 2016. gada 25. oktobranoteikumu Nr. 692 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa"Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2. pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmaspilnveidošanai" īstenošanas noteikumi" 17.1.6. punktā minētā fonda ietvaros.

Leave a Comment

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *