Darba rezultāti

 

 1. Lazov L., Deneva H., Narica P.,  Atanasov A., Present state of laser marking on plastics // III International Scientific and Technical Conference, Veliko Tarnovo, Bulgaria, 2015 Volume 2, 47 – 51; Éditeur SCIENTIFIC AND TECHNICAL UNION OF MECHANICAL ENGINEERING,  http://techtos.net/sbornik/2-2015.pdf
 2. Lazov L., Deneva H., Narica P., Factors influencing the color laser marking // Proceedings of the 10th International Scientific and Practical Conference “Environment. Technology. Resources”, Rezekne, June 18-20, 2015, Volume 1, p. 102–107, ISSN 1691–5402; SCOPUS  journals.ru.lv/index.php/ETR/article/view/223
 3. Lazov L., Deneva H., Narica P., Laser Marking Methods // Proceedings of the 10th International Scientific and Practical Conference “Environment. Technology. Resources”, Rezekne, June 18-20, 2015, Volume 1, p. 108–115, ISSN 1691–5402; SCOPUS   journals.ru.lv/index.php/ETR/article/view/221
 4. Lazov L., Deneva H., Narica P., A task for laser cutting of lamellae with Tru Laser 1030 // Proceedings of the 10th International Scientific and Practical Conference “Environment. Technology. Resources”, Rezekne, June 18-20, 2015, Volume 1, p. 96–101, ISSN 1691–5402; SCOPUS journals.ru.lv/index.php/ETR/article/download/222/620
 5. Narica P., Teilans A., Lazov L., Cacivkins P., Teirumnieks E ; Mathematical Model of Forecasting Laser Marking Experiment Results; EUROSIM 2016 akceptēts publicēšanai; 13.09.2016 prezentācija
 6. Narica P., Teilans A., Lazov L., Cacivkins P., Teirumnieks E ; Mathematical Model of the Distribution of Laser Pulse Energy; EUROSIM 2016 akceptēts publicēšanai; 13.09.2016 prezentācija
 7. LV patents 14338 B 20.06.2011, Int.Cl A61L2/10, A63H9/00. Pāvels Narica, Edmunds Teirumnieks. Iekārta mīksto rotaļlietu antibakteriālai apstrādei ar UV stariem. Patenta īpašnieks Rēzeknes Augstskola
 8. LV patents Patenta pieteikums iesniegts, Lāzera impulsu planāro enerģijas blīvumu sadalījuma modelēšanas metode ar matricu reizināšanas pielietošanu, Narica P., Teilans A., Cacivkins P., Teirumnieks E.
 9. LV patents Patenta pieteikums iesniegts, Krāsainās lāzera marķēšanas eksperimentu modelēšanas metode ar lāzersistēmas konstrukcijas īpatnību ievērošanu un parametru komplekso vizualizāciju matricu veidā, Narica P., Teilans A., Cacivkins P., Teirumnieks E.
 10. LV patents Patenta pieteikums iesniegts, Rotacionāli simetriskās krāsainās lāzera marķēšanas metode, Narica P., Cacivkins P., Narica A., Lazov L.
 11. LV patents Patenta pieteikums iesniegts, Lāzera marķēšanas metode uz lāzera staram caurspīdīgiem materiāliem, Narica P., Cacivkins P., Narica A., Lazov L.
 12. Narica  P., Dunkins V., Komkovs J., Valiniks J. Pētījums par lāzermarķēšanas kanālu ģeometrisko izmēru atkarību no starojuma parametru izmaiņām uz nerūsējoša // / 20. studentu starptautiskā zinātniski praktiskā konference „Cilvēks. Vide. Tehnoloģijas.” Rēzekne RTA 2016 2016  (Zinātniskā darba vadītāji: Dr.sc.ing. Ļubomirs Lazovs)
 13. Andris Igavens, Jānis Riekstiņš, Artūrs Sivenkovs  DIOŽU ITERBIJA (YB) ŠĶIEDRAS LĀZERMARĶĒŠANAS PROCESA PARAMETRU IETEKME UZ POLIVINILHLORĪDA (PVC) MATERIĀLU LĀZERMARĶĒJUMA KVALITĀTI   DIODE PUMPED YTTERBIUM FIBER LASER MARKING PROCESS PARAMETER IMPACT ON MARK QUALITY OF POLIVINILCHLORIDE (PVC) MATERIAL  // / 20. studentu starptautiskā zinātniski praktiskā konference „Cilvēks. Vide. Tehnoloģijas.” Rēzekne RTA 2016  (Zinātniskā darba vadītāji: Dr.sc.ing. Ļubomirs Lazovs, Mg.oec. Pāvels Narica)
 14. Aleksejs Gribovskis, Normunds Bernāns, Oskars Počekajevs  NERŪSĒJOŠA TĒRAUDA KRĀSAS MAIŅA MARĶĒŠANAS PROCESĀ ATKARĪBĀ NO LĀZERA PARAMETRU IZMAIŅĀM  STAINLESS STEEL COLOR CHANGE, DEPENDING ON THE LASER PARAMETERS IN LABELING PROCESS // / 20. studentu starptautiskā zinātniski praktiskā konference „Cilvēks. Vide. Tehnoloģijas.” Rēzekne RTA 2016  Zinātniskā darba vadītājs: Mg.sc.oec.Pāvels Narica
 15. Jānis Fedotovs, Jānis Bartkevičs, Artūrs Āboliņš  LĀZERURBUMU KVALITĀTE DAŽĀDIEM MATERIĀLIEM ATKARĪBĀ NO LĀZERSTARA PARAMETRIEM  LASER DRILLING QUALITY OF VARIOUS MATERIALS DEPENDING ON THE LASER BEAM PARAMETERS // / 20. studentu starptautiskā zinātniski praktiskā konference „Cilvēks. Vide. Tehnoloģijas.” Rēzekne RTA 2016    (Zinātniskā darba vadītājs: Mg.sc.oec.Pāvels Narica)
 16. Deneva H., Lazov L., Grabusts P., Narica P. Simulation models to optimization of laser cutting process // iesniegts

 

Articles:

 1. L. Lazov, H. Deneva, Pedagogical profession in the context of “Lifelong learning”, Nauka (Science), Issue 4, 2016, pp 33-40, ISSN 0861 3362 (Bulgarian).
 2. L. Lazov, H. Deneva, Investigation on the influence of the process parameters power and velocity to laser cutting of lamellae, Bulgarian Chemical Communications, Volume 47, 2015, Special Issue B, pp. 450–457, Impact Factor: 0.229 Thomson Reuter (English).
 3. L. Lazov, H. Deneva, The New Light , Nauka (Science), 2015, Issue 3, pp 17-23, ISSN 0861 3362 (Bulgarian).
 4. L. Lazov, H. Deneva, Physics and modern engineering (An innovative bachelor program in “Engineering Physics” of the University of Applied Science in Aachen, Germany), Bulgarian Physics Education, Book 4, Vol. 2, 2014, ISSN 1314-8478 (Bulgarian).

 

Papers:

 1. L. Lazov, H. Deneva Influence pressure of assisted gas on laser cutting process by melting, Conference Proceedings “ENGINEERING, TECHNOLOGIES AND SYSTEMS”, 2016, pp. II 279–285, ISSN 2367-8577 (English).
 2. L. Lazov, H. Deneva, Numerical calculations to study the influence of the impact time on the laser cutting process of sheet steel, Conference Proceedings “Fundamental Sciences and Applications” Vol. 21, 2015, pp. 21–26, (Bulgarian).
 3. L. Lazov, H. Deneva, Development to the flexible laser technology for cutting of lamellae, Conference Proceedings, Mathematics, Informatics and Physics, Vol 54, book 6.1, 2015, pp158-163, ISSN 1311- 3321 (English).

 

Under review:

 1. L. Lazov, H. Deneva, Erika Teirumnieka, Influence of defocus position on laser cutting process in sheet steel. Impact Factor: 1.588 INFRARED PHYSICS & TECHNOLOGY, be referee, Manuscript number: INFPHY_2016_381
 2. L. Lazov, H. Deneva, Erika Teirumnieka, Study of auxiliary gas pressure on laser cutting technology. International Research Journal Elsivier, Impact Factor: 1.588 INFRARED PHYSICS & TECHNOLOGY, be referee, Manuscript number:INFPHY_2016_357
 3. Hristina Deneva, Lyubomir Lazov, Peteris Grabusts, Gotfrids Noviks, Pavels Narica, Simulation models to optimization of laser cutting process. Journal in University of Nis, Serbia, be reviewed

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *